Tel0182 - 36 20 08
Fax0182 - 36 79 99
Emailinfo@vanderwalbv.com

ALARMLIJN
06 24 59 44 83
(Piketdienst)

Maaien

Voor het maaien van gazonranden en obstakels in uw gazon, of waar uw machines niet bij kunnen komen, kunnen wij een bosmaaiploeg leveren. Of het nu gazons in tuinen, plantsoenen, wegbermen of recreatiegebieden betreft, u kunt dit onze medewerkers toevertrouwen.

Het vrijgekomen afval kunnen wij voor u naar een erkende verwerker afvoeren. Ook het maaisel dat op de verharding terecht is gekomen kunnen wij voor u wegblazen met een bladblazer.

Wanneer de werkzaamheden langs de openbare weg plaatsvinden, kunnen wij voorzien in de benodigde verkeersmaatregelen. Deze worden dan door onze gecertificeerde mensen geplaatst.

Al het materiaal is volgens de VCA-normen gekeurd, tevens zijn alle medewerkers in bezit van het VCA-certificaat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA foto